Odd med nytt uttrykk

Mediateam og Odd har hatt et samarbeid i flere sesonger i utarbeidelse av kommunikasjon -og reklamemateriell. For sesongen 2017 er det utarbeidet et helt nytt uttrykk.

Konseptet

Før selve utarbeidelsen av årets kamp-profil startet, var tankene å skille seg ut i mengden, og ha fokus på det konkrete; nemlig Oddkampen og spillerprofilen. 

Totalt så blir det opp mot 50-60 lag pr illustrasjon.

— Leif Christian Carlsen, Mediateam
 

Hver enkelt spiller skal gjennom deres situasjonsbestemte uttrykk, levere et kampbudskap som man ikke har lyst til å gå glipp av. Ved å gå en mer utradisjonell vei, så har vi valgt å gå for et illustrativt kunstnerisk uttrykk på kampprofilen. 

Eksempel på "Work in progress" - Rafik Zekhnini
Eksempel på "Work in progress" - Rafik Zekhnini

Dette skaper kuriositet og et helhetlig budskap, nemlig kampen  - med tanken bak om; møt opp neste hjemmekamp og «støtt ODD og Telemark» mot deres neste motstander.

Retro

Illustrasjonstilen bærer preg av retro og en klassisk retorikk som har fokus på kamp. Fargevalgene er nøye valgt i tråd med retro-preget, som samtidig gir det samme gode samspillet mellom to kontrastfarger, i en nostalgisk verden.

Sondre Rossbach i retrodrakt
Sondre Rossbach i retrodrakt

Med bevisst bruk av mye luft, imaginære linjer(fra drakt mot skråstriper) og en retro Sans-font,  gir det annonsene et harmonerende og et tydelig budskap sammen med spiller-illustrasjonen, og ikke minst sammen med det bærende elementet, skråstripene, som er selve bakgrunnen.

Disse skråstripenene blir brukt gjennom hele kampprofilen, og som fungerende grafiske elementer i ulike annonse-formater. 

Limited Edition

Kampannonsene vil også være tilgjengelig for salg i et svært begrenset opplag. Hver spillerplakat produseres opp i 100 eksemplarer og vil være håndsignert av hver spiller.

Størrelsen på plakatene vil være A3. Her har du en gyllen mulighet til å skaffe deg 15 unike plakater  til en meget billig penge, da de signerte plakatene vil koste kun 75kr per stk.

Fange publikum

Med et nøye og særeget arbeid med spiller-illustrasjoner digitalt tegnet fra bunn, håper vi å huke tak i øyet som ser ved å gi et kunstnerpreget kampbilde og nå ut med budskapet:

Kom på ODDs neste hjemmekamp, og støtt opp!


Annonse fra Eliteserien: