Media og frikort

Informasjon om akkreditering og henting av billetter ved bruk av frikort finner du her

Annonse:

Skrivende presse og foto

Akkreditert presse har tilgang til akkreditert parkering og inngang 3. Medierom er plassert i andre etasje hvor tildeling av akkrediteringsbevis og trådløs nettverkskode for gjeldende kamp utdeles i resepsjonen.

Skrivende presse og fotografer skal registreres og tildeles datomerket akkreditering pr kamp, men man kan melde inn akkreditering søknad for hele sesongen.

Alle som ønsker adgang til pressetribunen for å gjøre en jobb på Skagerak Arena under våre hjemmekamper, skal søke om akkreditering på forhånd.

Akkrediteringssøknad mailes senest to dager før kamp (søndagskamp – senest fredag kl 12:00) til [email protected] med kopi til [email protected]. Akkrediteringsønske innen tidsfrist gir vanligvis tilgang til presserom og akkreditert parkering.

For fotografer utdeles fotovest og akkrediteringsbevis for kampen. Dette returneres etter kampen i resepsjonen, eventuelt i mixed zone i samme etasje.

Fotovest er kun gyldig sammen med datomerket akkreditering.

Kun mediefolk på jobb får akkreditering. Studenter og skoleelever kan ikke regne med å få akkreditering. Journalister og fotografer som ikke har noen oppdragsgiver kan heller ikke garanteres adgang. Presisér derfor oppdragsgiver når søknad sendes.

Akkrediteringen gjelder for den personen som akkrediteres. Venner eller andre man har i følge kan ikke gis adgang uten ordinær billett for adgang til arenaen.

Mixed Zone

Vi kan tilby innendørs mixed zone. Denne åpner dørene ca 5 minutter etter kampslutt. Det tilbys ingen kontakt med trenere eller spillere i mixed zone før etter kampslutt. Ankomst for begge lag er inngang 3, ca 90 minutter før kampstart.

Radio og TV holder til i Tribune Vest, Fjuz-tribunen. Benytt mediainngangen og deretter via indre bane og over til Fjuz-tribunen.

Frikort

De som har rett til frikort (NTF, NFF, Fotballkrets, kommunale og idrettskrets osv.) kan hente sine billetter i Falkum Sport, som åpner 3 timer før kampstart.

Annonse fra Eliteserien: