De er klare for bærekraft & business

De vet at de må forholde seg til FNs bærekraftsmål i stadig sterkere grad framover. Nå ser de fram til å lære mer om å ta det i bruk i egen drift.

Annonse:

Ved sesongstart i april starter Odds Ballklubb opp det store bærekraftsprosjektet sitt rettet mot private og offentlige virksomheter i Telemark. Og Veidekke Asfalt, R8 Property, Elektro4, Skagerak Energi, Maskineriet, Rauland Invest og ProtektIT er klare for avspark.

Men det er fortsatt noen plasser igjen. Kjersti Stordalen, [email protected], eller Marit Schulstok, [email protected], tar gjerne imot spørsmål eller påmeldinger.

Workshops og oppfølging en-til-en

Det faglige innholdet blir ledet av bærekraftsteamet til rådgivningsselskapet BDO. De har blant annet kjørt samme opplegg i Bodø Glimt.

Prosjektet vil gå over fire workshops med dypdykk inn i FNs bærekraftsmål og hvordan bruke dem i egen bedrift. Det blir også oppfølginger en-til-en med BDO etter hver workshop. Hver virksomhet kan stille med tre personer hver. 

Bærekraft står høyest på dagsorden i Grenland næringsforening i 2021. De samarbeider med Odds Ballklubb i markedsføringen av prosjektet.

- Vi tror at det å samle så mange gode krefter i sentrale virksomheter i fylket vårt, kan skape nye ideer og føre til samarbeid om innovative, kommersielle prosjekter som igjen fører oss nærmere bærekraftsmålene, sier prosjektleder i Odds Ballklubb, Marit Schulstok. 

Mer om Odds bærekraftsprosjekt kan du lese her.

Hva sier deltakerne?

Deltakerne ser behovet for å lære mer om bærekraftsmålene og hvordan man kan bruke dem i egen forretningsutvikling. Dette sier de selv:

Andreas Sterner i Elektro4:

Vi ønsker å være med på dette prosjektet fordi vi er overbevist om at bærekraftsmålene er noe vi er nødt til å ta stilling til og ha et forhold til fremover.  Samtidig ser vi at flere av målene er noe vi allerede kan identifisere oss med, men vi ønsker å lære mer og få konkretisert målene mot vår drift.

Elin Tufte Johansen i R8:

Bærekraft er en vesentlig del av visjonen og strategien til R8 Property. Vi er i mål med Powerhouse Telemark, et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg, men har mye mer å bevise for oss selv og alle vi samarbeider med. Vi har et genuint ønske om å tilegne oss mer kompetanse om bærekraft og ta den ut i praksis. Derfor meldte vi oss på bærekraftprosjektet.

Kenneth Næss i Veidekke Asfalt:

Veidekke har sett på sin deltagelse som svært viktig av flere sammensatte årsaker. Den viktigste slik jeg ser det er at vi kan øke lokal kunnskap på momenter som påvirker de tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling, som forhåpentligvis igjen kan synliggjøre behovet for lokale justeringer for best mulig kvalitet på strategien.

Jeg mener også at prosjektet tvinger oss til å ta bærekraft enda mer inn under huden enn vi har per i dag. Dette ikke bare for å være forberedt på nåtid eller fremtid, men til og med for å kunne strekke oss til å ligge i forkant av krav og forpliktelser. Uansett hva noen av oss måtte ha av kompetanse på området er man på lik linje med annet aldri utlært, og alt kan alltid forbedres. Videre så håper jeg at vår deltagelse i prosjektet kan medføre til både læring og erfaringsutveksling på tvers av ulike selskaper og/eller bransjer.

Rikke Flogstad i Skagerak Energi:

Skagerak Energis ledestjerne er på lag med en grønn framtid. Vi ønsker å være med på å gjøre en forskjell. Gjennom å delta i prosjektet kan vi både bidra med og få tilført nye perspektiver, og sammen har vi mulighet til å gjøre en større forskjell.

Stein Birger Johnsen i Rauland Invest:

Rauland Invest eier og bygger Holtardalen i Rauland. Dette er et av de større hytteområder i Norge. Det er naturlig at vi også skal delta svært aktivt i en utvikling som skal gjøre Rauland til den mest bærekraftige destinasjonen i Norge!

Vi har betydelige ressurser i et stort marked som ønsker å komme til Rauland. Gjennom et nytt og kompetent nettverk skal vi nå også få ideer og kompetanse til å gjennomføre en rekke spennende og bærekraftige tiltak!

Sverre Strøm Torjuul i Maskineriet:

For Maskineriet AS er det viktig at vi jobber konkret med bærekraft og ikke bare har bevis gjennom et stempel og godkjenning. Prosjektet med Odds Ballklubb og BDO er et slikt prosjekt, som også trekker bærekraft ned på et lokalt nivå og der vi, sammen med andre bedrifter, jobber med bærekraft i vårt lokalmiljø. Vi blir en del at et nettverk som sammen kan skape bærekraftige prosjekter sammen og samtidig være en lønnsom kanal for Maskineriet.

 

Annonse fra Eliteserien: