Omstillingsstøtte og utfasing av plastgranulat

Det grønne skiftet skyller for alvor inn over idretten. Deltakerne på Odds miljøkonferanse 2022 søkte mer kunnskap og formidlet ønske om omstillingsstøtte for å henge med.

Annonse:

Rundt 100 personer fylte VIP-salen på Skagerak Arena den 27. september. Deltakerne kom fra Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark, men det var også tilreisende fra Sverige og Danmark.

Løsninger for hvordan man best kan kombinere hensynet til spilleregenskaper og klubbøkonomi med miljøet, sto på agendaen. Hvordan kan klubbene og kommunene best klare overgangen til det grønne skiftet i idretten?

3,5 mrd fotballfans

Espen Thorsby fra We Play Green satt fokus på fotballens unike posisjon for engasjement og begeistring. Det er 3,5 milliarder fotballfans i verden. Det er mer enn både tilhengere av verdens største religion og innbyggere i verdens største land. Fotballen kan for alvor sikre oppslutning om nye løsninger.

Norges fotballforbunds nye anleggssjef, Øyvind Moltubakk, hadde med seg ferske opplevelser fra Brussel og møte med EUs delegasjon der. NFF jobber videre med to spor: Fortsatt bygging av nye anlegg med plastgranulat og strenge tiltak for å hindre plast på avveie og bygging av alternative kunstgressanlegg med mindre plast. 

Moltubakk la også frem resultat av ett års utendørs testing av det nye bjørkegranulatet til GOE i Rogaland. Dette granulatet ble først presentert på fjorårets miljøkonferanse hos Odd.

Anleggsavdelingen til NFF har ellers gått gjennom et kraftig generasjonsskifte det siste året, og mange av de nye unge både sentralt og lokalt deltok på konferansen.

Hjelp til det grønne skiftet

Statlig omstilingsstøtte for idretten sto på tapetet da daglig leder for Odds Ballklubb, Einar Håndlykken, samlet et knippe aktører til en prat.

Jon Emil Horntvedt hadde tatt veien fra Svarstad IL for å snakke om utfordringene med å legge om til en mer miljøvennlig framtid for en liten klubb basert på frivillighet og dugnad. Leder for utvalg for blant annet idrett i fylkeskommunen, Maja Foss Five, snakket både om behovene for støtte og om hva de kan bidra med. Hun utfordret dessuten Odd og andre eliteserieklubber på hvem som er først ute med å fase ut plastgranulat på sine hovedbaner.

Moltubakk fra NFF og Dagfrid Forberg fra Norges idrettsforbund presenterte arbeidet som de gjør for omlegginger og for å få staten med på laget. Og Forberg lovet på direkten at de vil sørge for deltakelse fra regjeringen på neste års miljøkonferanse. Fra Odds side krysser vi fingrene!

Fra salen kom det innspill på hvordan forholdende er hos dem og hvordan vi sammen kan få fortgang på omstillingen.

Les også felles pressemelding fra Oslo kommune og Odds Ballklubb

Utfasing av plastgranulat

KG2021 er et nasjonalt forskningsprosjekt som har pågått over noen år og som nå er i slutttfasen. Prosjektleder Bjørn Aas fra NTNU oppsummerte arbeidet.

Så var det klart for idrettsbyråden i Oslo kommune, Omar Samy Gamal. Det har vært mange heftige diskusjoner i media i sommer etter mye nedbør og Skeids omlegging til kork og kokos. 

Gamal snakket om hvorfor og hvordan kommunen nå skal fase ut plastgranulat fra sine 100 kunstgressanlegg. Oslofjorden dør ut og plast fra kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplast i havet. Behovet for en endring er på overtid.

Kommunen tester derfor ulike innfyll, som kokos og kork, olivenstein og nytt bjørkegranulat. Gamal varsler at det vil bli litt dårligere spillegenskaper i overgangen, før det blir bedre igjen. Han utfordret leverandørene til å utvikle gode nedbrytbare innfyll og ellers gode løsninger for banene, og hevdet at de som først finner den virkelig gode løsningen vil bli mangemillionær. Håpet er at Oslo som storkunde går foran og bidrar til større lønnsomhet for leverandørene på å utvkle nye løsninger.

Reaksjonene på Gamals innlegg varierte veldig. Med mange ulike aktører med ulike agendaer i salen, ble det en konstruktiv meningsbrytning. 

Avvising og naturgress

I lunsjen ble det både mat og mingling - og mulighet til å ta turen ut på hovedbanen for å sjekke ut leverandører av ulike løsninger for granulatsuging og -rensing. Aktørene var NTT Skien, SpillTech og Green Cleaner. Det ekstraordinært kraftige regnet avskrekket nok mange fra å ta turen ut. 

Jesper Rosborg fra Addcon Nordic presenterte avisingsmidler som Odds Ballklubb har nytt godt av i flere år nå. Det har redusert kostnadene våre til vintervedlikehold, og vi har brukt det med god samvittighet siden produktet er svanemerket.

Mye av programmet kretset rundt kunstgress og innfyll, men det finnes mange klubber med naturgress-baner fortsatt. Blant annet har Odds Ballklubb har nylig tatt i bruk gressbanen på Banejordet som treningsbane. Det krever annen type kunnskap. Morten Eirik Engelsjord fra Floratine Norge ga forsamlingen gode tips og triks til stell av naturgressbaner.

Hva er bærekraft for deg?

Engelske Forest Green Rovers er kåret til verdens mest miljøvennlige fotballklubb. Vi hadde satt sammen en video med filmklipp fra klubben og vår egen prat med klubbens daglige leder.

Etterpå var det klart for et panel bestående av Odd-spiller Conrad Wallem, Odd-trener Pål Arne "Paco" Johansen og Benedicte Halvorsen fra Bodø/Glimt. Odd og Bodø Glimt samarbeider blant annet gjennom selskapet Action Now AS.

Det blir stadig mer snakk om bærekraft i idretten. De tre paneldeltakerne fortalte om sine oppfatninger av bærekraft og hva som er viktig for dem.

Takk til gode samarbeidere

Vi vil takke samarbeidspartnerne våre Guard, Unisport, Addcon Nordic, Green Cleaner, Skagerak Energi og Sparebank1 Sørøst-Norge. Uten dem hadde ikke dette vært mulig.

Vi takker også Kirkens bymisjon for god mat og gode lokaler. Bærekraft har i høyeste grad også en menneskelig side.

Les også omtaler av Odds miljøkonferanse i 2021og 2020

Odds-Miljøkonferanse-2022-end.jpg

 

 

Annonse fra Eliteserien: