Fra venstre Signe Tynning, Einar Håndlykken, Line Refsdal og Nina Meling Haugen

Sammen skal vi gjøre en forskjell

Kirkens Bymisjon og Odds Ballklubb har blitt enige om en samarbeidsavtale gjeldende ut 2024. Sammen skal vi gjøre en forskjell for de som trenger oss.

Annonse:

- Et hyggelig julebudskap i denne spesielle jula, mener Odds Einar Håndlykken og Kirkens Bymisjon, representert ved Nina Neling Haugen og Signe Tynning.

- Vi har snakket sammen en stund allerede, og i 2020 samarbeidet vi om "Årets varmeste kamp" her på Skagerak Arena. Sammen mener vi at vi kan bidra til å hjelpe på ulike sosiale områder. Kirkens Bymisjon har lange tradisjoner, og er allerede etablert i Porsgrunn. Nå ønsker vi å utvide, og da er en naturlig samarbeidspartner Odds Ballklubb, sier Haugen. 

Det "hotteste" prosjektet vi kan legge frem allerede nå, er planene om å arrangere Norges største julekonsert i 2021. Inspirert av ulike toppklubber, blant annet Borrussia Dortmund, ønsker vi å invitere hele fylket til en stor julekonsert før jul i 2021. Vi ser for oss en julekonsert som vil preges av en fin blanding av julesanger og klubbsanger. Planen er å invitere inn både kor, lag/foreninger, klubbens medlemmer og andre som vil være med på en slik markering. Jula 2020 har vært en jul hvor mange har vært alene, neste jul vil vi bidra til at mange flere får oppleve noe fint sammen med andre. - Vi ser for oss et arrangement som er gratis og åpent for alle, med kjente artister og med en sosial profil.

"Årets varmeste kamp" videreføres også for 2021. Her kan vi  gjennom en eliteseriekamp sette fokus på et varmere og mer inkluderende samfunn. Det jobbes med ulike andre prosjekter, som vil bli presentert i 2021.

Vi ser at det er mulig å bidra på mange områder, målet er for oss å skape varme møteplasser for alle, og Odd er en god samarbeidspartner for å få dette til, sier Haugen og Tynning. 

Kirkens Bymisjon blir dermed vår nye humanitære samarbeidspartner. - Vi har som kjent hatt et langt og godt samarbeid med Telemark Røde kors, sier Håndlykken, og det skal vi også fortsette med. Fra og med 2021 blir det gjennom denne nye avtalen Kirkens Bymisjon som  inntar plassen bak på drakta.

Foto:Varden

Annonse fra Eliteserien: