Fotballfrokost på Comfort Hotel Porsgrunn

Paco startet dagen i Porsgrunn med og utfordre oss på Skiens store sønn Henrik Ibsens verker. De unges forbund var ledetråden han ville frem til for å sette fokus på hvor mange spiller Odd har i stallen som er yngre enn 20 år.

Annonse:

NFF ønsker at Eliteserien satser på de unge, og Odds BK er best med 27%, nest best er VIF med 14%. At  VIF er det laget med nest mest telemarkinger er også litt gøy når de to lagene møtes på lørdag.

Paco briljerer med gode klipp fra de siste kampene , spesielt med fokus fra siste VIF kamp, som vi vant. Hvordan vi skal spille og hvorfor.

Trosvik Maritime med over 100 års historie ble interessant og humørfylt presentert av CEO Jan Brønsten. De tok over verftet da Vard la ned i Brevik i 2019. Jan og en gruppe investorer satset 100 mill på Trosvik Maritime.

Tross pandemien og krig i Europa vokser de og satser videre innen det maritime grønne skifte.

Trosvik Engeneering, Trosvik Industri og Trosvik Yard  er datterselskapene  som arbeider med teknologiutvikling til lands og til vanns. Vi snakker om havbruk, autonome skip og  carbonfangst, hvor Trosvik forsker og prosjekterer fremtidens løsninger. Samtidig med at de bygger om Norcem for cco fangst i Brevik.

Jan Brønsten liker at folk trives på jobben og

Det hårete måler er 1 milliard om 5 år.

Etter en kort kaffepause fikk vi en energisk foredrag om energi . Adm dir Svein Morten Rogn i Skagerak Varme kan levere nullutslipps energi i store regioner i sørnorge. Ved bruk av flis, restavfall( fisk ) og sjøvann produserer skagerak varme energi i store mengder. Både til oppvarming og nedkjøling

Det hele begynte med å ta vare på spillvarmen fra Yara som gikk rett til havs og bruke den energien i et fjernvaremeanlegg .

Skagerak varme ønsker å komme tidlig inn i alle byggeprosjekter , gjerne legge fjernvarmekablene ned sammen  med avløp og strøm . Målet er å bruke overskudds energi flere ganger i en sirkulær økonomi.

Skagerak har nærmest null utslipp av partikler, Co og No2.

Siste satsningsområdet er sol på taket i selskapet Isola solar.

På Energimøtecup 10.11 vil det bli mulig å høre enda mer fra Svein Morten og Skagerak Varme.

Sist men ikke minst , dagens beste frispark var Recreate som inviterer til morgenmøte om Odds kvinnesatsing i regionen , og hvor bra Eliteserien vil bli i 2023 med TV2. Fotballen er på topp som beste sponsorobjekt- og de kommer til å bli enda bedre med  TV2. ( ikke rart at han fikk Odd krus )

Aider satser på HR og gir gratis scanning til Oddpartnere av HR arbeidet i deres bedrift

Se bilder fra fotballfrokosten her:

Annonse fra Eliteserien: