Bli medlem

Her kan du lese mer om hvilken kontingenter vi har for medlemskap i Odds Ballklubb i 2018.

Kontingentsatser 2018

  • Voksen: 350 kr
  • Barn og ungdom (født i 1998 eller senere): 100 kr
  • Honnør (født i 1949 eller før): 200 kr
  • Student: 200 kr
  • Familiemedlemskap: 500 kr

Kontingentsatsene er vedtatt av årsmøtet i Odds Ballklubb.

Meld deg inn ved å fylle inn dette skjemaet

Om familiemedlemskap

Et familiemedlemskap betyr at flere personer som bor i samme husstand betaler én samlet kontingent i stedet for at de betaler kontingent hver for seg. Alle i familien som ønsker medlemskap, må være registrert som medlemmer i klubben og være knyttet sammen som en familie i medlemsregisteret.

Hvis du ønsker å registrere din familie med familiemedlemskap, kan du ta kontakt med økonomi- og administrasjonssjef i Odd, Martin Dalin, på epost [email protected]

Når familieavgift faktureres, vil hvert enkelt familiemedlem motta melding om faktura på 500 kr for familiemedlemskap. Merk at fakturaen for familiemedlemskap bare skal betales én gang pr. familie.

Treningsavgifter og søskenrabatt

Alle som spiller på et lag i Odd betaler treningsavgift for treningstilbudet de mottar. De ulike aldersgruppene har forskjellig treningsavgift. 

Dersom flere søsken spiller på et lag i Odd, oppnår man søskenrabatt. Første barn betaler full treningsavgift, andre barn får rabatt på 200 kr, mens tredje barn får rabatt på 300 kr. Ytterligere barn får samme rabatt som tredje barn, altså 300 kr.

Dersom en forelder er trener, lagleder eller sitter i styret til barne- og ungdomsavdelingen i Odd, får familien halv pris på treningsavgiften for første barn.

Satser for treningsavgifter for 2018

G98/99: 3800 kr
G-2000: 3300 kr
G-2001: 2950 kr
G-2002 og G-2003: 1850 kr
G-2004, G-2005, G-2006, G-2007 og G-2008: 1650 kr 
Satsene for treningsavgifter er vedtatt av styret i barne- og ungdomsavdelingen i klubben.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om medlemskap, kontingent eller treningsavgift, eller har du fått en faktura du mener er feil, kan du ta kontakt på epost [email protected] 

Ta også kontakt ved behov for særskilt ordning for betaling av treningsavgiften.

Annonse fra Eliteserien: