Bli medlem

Her kan du lese mer om hvilken kontingenter vi har for medlemskap i Odds Ballklubb i 2024.

Annonse:

Kontingentsatser 2024

  • Voksen: 475 kr
  • Barn og ungdom (født i 2007 eller senere): 135 kr
  • Honnør (født i 1957 eller før): 300 kr
  • Student: 300 kr
  • Familiemedlemskap: 735 kr

REGISTRER DEG SOM MEDLEM HER

Kontingentsatsene er vedtatt av årsmøtet i Odds Ballklubb.

Et familiemedlemskap betyr at flere personer som bor i samme husstand betaler én samlet kontingent i stedet for at de betaler kontingent hver for seg. Alle i familien som ønsker medlemskap, må være registrert som medlemmer i klubben og være knyttet sammen som en familie i medlemsregisteret.

Hvis du ønsker å registrere din familie med familiemedlemskap, ta kontakt

Når familiemedlemskap faktureres, kan hvert enkelt familiemedlem motta melding om faktura på 735 kr for familiemedlemskap. Merk at fakturaen for familiemedlemskap bare skal betales én gang pr. familie.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om medlemskap, kontingent eller treningsavgift, eller har du fått en faktura du mener er feil, kan du ta kontakt på epost  [email protected].

Ta også kontakt ved behov for særskilt ordning for betaling av treningsavgiften.

Annonse fra Eliteserien: