Bli medlem

Her kan du lese mer om hvilken kontingenter vi har for medlemskap i Odds Ballklubb i 2019.

Kontingentsatser 2019

  • Voksen: 400 kr
  • Barn og ungdom (født i 2001 eller senere): 125 kr
  • Honnør (født i 1952 eller før): 250 kr
  • Student: 250 kr
  • Familiemedlemskap: 650 kr

Kontingentsatsene er vedtatt av årsmøtet i Odds Ballklubb.

Et familiemedlemskap betyr at flere personer som bor i samme husstand betaler én samlet kontingent i stedet for at de betaler kontingent hver for seg. Alle i familien som ønsker medlemskap, må være registrert som medlemmer i klubben og være knyttet sammen som en familie i medlemsregisteret.

Hvis du ønsker å registrere din familie med familiemedlemskap, kan du ta kontakt med økonomi- og administrasjonssjef i Odd, Martin Dalin, på epost [email protected]

Når familieavgift faktureres, vil hvert enkelt familiemedlem motta melding om faktura på 650 kr for familiemedlemskap. Merk at fakturaen for familiemedlemskap bare skal betales én gang pr. familie.

Satser for treningsavgifter for 2019

treningsavgifter

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om medlemskap, kontingent eller treningsavgift, eller har du fått en faktura du mener er feil, kan du ta kontakt på epost [email protected] 

Ta også kontakt ved behov for særskilt ordning for betaling av treningsavgiften.

Annonse fra Eliteserien: