Pelias forlenger avtale

Annonse:

I 2019 tok Odd og PELIAS det første skrittet inn i et fruktbart samarbeid, og siden den gang har båndene vokst stadig sterkere. Det gode samarbeidet har nå resultert i at PELIAS har skrevet en 3-års sponsoravtale med Odd fra og med 2024.

Denne avtalen er ikke bare et resultat av forretningssans, men også et uttrykk for tillit og gjensidig respekt mellom partene. PELIAS ser frem til å styrke båndene med Odd gjennom denne langsiktige forpliktelsen, og det er spesielt fokus på å bygge sterke relasjoner gjennom det solide Odd-nettverket og andre samarbeidspartnere.

På Skagerak Arena har Pelias satt opp fuglesikring på tribune taket for å få bukt med fugler som skiter ned publikumsområdene våre. Vi har også effektiv skadedyr kontroll som forebygger og bekjemper mus og rotter på anlegget.

PELIAS er miljøsertifisert og vi er svært opptatt av å minimere vårt negative fotavtrykk på miljøet, noe også våre årlige miljømål gjenspeiler. Våre kunder skal være trygge på at vi tar hensyn til helse og miljø når vi utfører våre bekjempelser og i hele vår drift ellers.

Annonse fra Eliteserien: