Årets varmeste kamp

I samarbeid med Kirkens Bymisjon arrangerer vi årets varmeste kamp når vi tar imot Tromsø søndag kl. 17.00.

Annonse:

Det er fjerde gangen vi arrangerer årets varmeste kamp sammen med Kirkens Bymisjon og denne kampdagen har blitt en del av vårt samarbeid med nettopp Kirkens Bymisjon. Det er også synliggjort ved at Kirkens Bymisjons logo er på våre drakter. En viktig fellesnevner i vårt samarbeid er inkludering. Det skal være et rom for alle og alle skal føle seg velkommen. Kirkens Bymisjon er en landsomfattende organisasjon som står for verdiene respekt, rettferdighet og omsorg.

Kirkens Bymisjon, Grenland jobber for at alle skal erfare Respekt, Omsorg og Rettferdighet.

Her er noe av det Kirkens Bymisjon gjør lokalt:

  • Matutdeling/matposer til sårbare grupper- GRATIS varme måltider på våre møteplasser i Grenland.
  • I-Jobb lavterskel arbeidstiltak. Som deltager Trond sier» I-Jobb gir meg grunn til å stå opp»
  • Rydding av bygater i Skien og Porsgrunn
  • FRI-barn og familie. Et tilbud til barn og familier som har pårørende i fengsel/straffegjennomføring.

Du kan lese mer om Kirkens Bymisjons arbeid i Grenland på deres nettsider:

Porsgrunn - Kirkens Bymisjon  Skien - Kirkens Bymisjon

Annonse fra Eliteserien: