Årsmøte i Odds Ballklubb

Odds Ballklubb inviterer til årsmøte mandag 28. februar 2022. Årsmøtet settes kl. 18:00 og finner sted på Ibsenhuset.

Annonse:

Odds Ballklubb avholder årsmøte 28. februar 2022 kl. 18:00 på Ibsenhuset i Skien.

Alle medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende senest 13. februar. Saksfremlegg med motivasjon kan sendes til [email protected].

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet publiseres på www.odd.no og tilgjengeliggjøres i klubbens administrasjon senest 21. februar.

Etter årsmøtet avholdes medlemsmøte. Alle klubbens medlemmer ønskes velkommen.

Med vennlig hilsen styret i Odds Ballklubb.

Annonse fra Eliteserien: