Banebrytende kunstgressprosjekt

Odds Ballklubb har i samarbeid med Ulefos Jernværk kommet frem til en måte på hvordan man kan redusere utslipp av gummigranulat på.

Annonse:

Flerer rapporter viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplast på land. I fjor ba Klima- og miljødepartementet (KLD) Miljødirektoratet om å vurdere virkemidler og tiltak mot mikroplast.

Les mer om utfordringene knyttet til granulat på avveie på Miljødirektoratets nettsider.

Banebrytende filter

I dag ble det på Skagerak Arena presentert en løsning som forhåpentligvis vil være med på å løse utfordringen med granulat på avveie fra norske kunstgressbaner. Det er den tradisjonsrike Telemarksbedriften Ulefos Jernværk som står for utviklingen.

Granulatfangeren løser det største størst problemene knyttet til lekkasje av granulat og mikroplast fra kunstgressbaner, nemlig tap av granulat ut gjennom kumlokk rundt kunstgressbanene. Noe granulat blir tapt via skoa til spillerne, noe blir tapt via bortkjøring av snø, men det mest går sannsynligvis tapt via avløpet. Ved å montere en granulatfanger under hvert kumlokk, vil dette tapet problemet i praksis kunne elimineres.

Driftssjef i Odd, Reidar Midtgaard, sier at det gjenstår å se hvor ofte man må tømme filtrene, men han antar at det i all hovedssak dreier seg om et par ganger i løpet av vinterhalvåret når måking og snøsmelting foregår.

Markedsleder

Ulefos er markedslederen i Norge på kummer, og har utviklet en enkel patent som kan monteres under ethvert kumlokk. Prisen vil bli i størrelsesorden 7-10 000 pr kumlokk. Typisk har en standard-fullstørrelses kunstgressbane 6-8 kummer rundt på sidene.

Odds Ballklubb monterer i dag den første granulatfangeren, og ønsker å bli en foregangsklubb innen miljøvennlig drift av kunstgressbaner. Alle Odds kummer vil få installert granulatfangere før serien starter i 2018.

Odd ønsker også å vurdere andre innfyll enn gummigranulat, men som en toppklubb med høye krav til ytelsen i våre anlegg, ser vi at det enda ikke er utviklet gode nok alternativer.

Annonse fra Eliteserien: