Ekstraordinært årsmøte AVLYSES!

Pga. situasjonen rundt spredning av Korona-viruset, er det i styremøtet i Odds Ballklubb i dag 16.03.20 besluttet å utsette det ekstraordinære årsmøtet som skulle vært avholdt mandag 23.03.20

I vårt ordinære årsmøte ble det besluttet å avholde valg på et senere tidspunkt. Det var dette som var på agendaen i det ekstraordinære årsmøtet. Siden klubben nå er i en situasjon hvor all aktivitet er lagt ned, og det ikke arangeres møter i klubbens lokaler, har vi derfor besluttet å utsette dette møtet. Ny innkalling vil komme når situasjonen gjør at vi kan avholde det på en trygg og forsvarlig måte.

Klubben kommer tilbake med mer informasjon.

Annonse fra Eliteserien: