Første trening i nytt treningsregime

Tirsdag 12. mai er første dagen med kontakttrening i det nye treningsregime som Eliteserieklubbene nå er inne i. Med mange og omfattende smittevernstiltak er sesongen 2020 nå endelig i gang.

I forbindelse med at Eliteserien er pilot for å kunne gjennomføre kontakttrening, er det utarbeidet en protokoll for gjennomføring av treningene. Det er utarbeidet særlige tiltak for at aktiviteten skal være forsvarlig fra et smittevernsperspektiv. Vårt A-lag er nå å anse som en lukket gruppe (kohort) som har minimal kontakt med andre. 

Det er tre grunnpilarer for å hindre/bremse smittespredning:

  • Syke personer skal ikke delta på trening
  • God hygiene praktiseres på trening
  • Redusere kontakten i gruppen, og gruppens kontakt med befolkningen

Disse grunnpilarene danner grunnlaget for om spillerne kan få delta på trening, og det medisinske apparatet sørger for screening av spillerne hver dag før treningen settes i gang. 

Pressen har tilgang til treningene, men det er foreløpig ikke åpnet for at publikum kan overvære treningene fra tribunen. Vi har laget egne retningslinjer for presse som ønsker tilgang til treninger. Det må bes om akkreditering til å overvære trening, og ønsker om intervju av spillere og trenere meldes også inn i forkant. Her kan du lese om informasjon til presse.

Vi håper på forståelse for at publikum ikke kan overvære treningene, men vil med godt samarbeid  sørge for at både bilder, intervjuer og annet spennende som skjer i forbindelse med treningene formidles i lokale medier og på våre hjemmesider.

Her kan du lese protokollen som er utarbeidet for gjennomføring av treninger under covid-19-utbruddet 2020

Vår samarbeidspartner Telemarksavisa har filmet den første kontakttreningen. Denne kan du se her  

 

Annonse fra Eliteserien: