GATELAGENES SAMFUNNSGEVINST: MER ENN 430 MILLIONER ÅRLIG

Gatelagene, et fotballinitiativ rettet mot individer med rusutfordringer, gir ikke bare spillerne et bedre liv, men sparer også samfunnet for betydelige summer. En fersk rapport fra Oslo Economics kaster lys over de økonomiske gevinstene av dette unike fotballtilbudet.

Annonse:

Ifølge rapporten er det nå 30 toppfotballklubber som har gatelag, alle organisert under Fotballstiftelsen. Disse lagene har som mål å gi spillerne et bedre liv med flere dager uten rus. Men utover den personlige gevinsten for spillerne, avslører rapporten også betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Disse gevinstene er knyttet til bedre helse og livskvalitet, utdanning, arbeid, mestring og tilhørighet.

De økonomiske besparelsene kommer i form av reduserte kostnader i helsetjenesten, redusert belastning for politi, domstolene og kriminalomsorgen, økt verdiskaping, og reduserte skattefinansieringskostnader. Dette viser at investeringen i gatelagene ikke bare gir sosiale fordeler, men også reelle økonomiske gevinster for samfunnet.

Arne Knoph, daglig leder i Fotballstiftelsen, uttalte: "Vi har alltid visst at gatelagene gjør en forskjell for de involverte. Men å se de økonomiske besparelsene i svart på hvitt er virkelig oppmuntrende. Dette er et klart bevis på at fotball kan være en investering i samfunnets fremtid."

Med den pågående suksessen til gatelagene er det klart at fotball kan være en kraftig katalysator for positiv forandring i samfunnet, både sosialt og økonomisk.

Les hele rapporten HER

Annonse fra Eliteserien: