Medlemsmøtet utsettes på ubestemt tid

I tråd med anbefalinger i forhold til smittevernsregler, velger vi å utsette det planlagte medlemsmøtet tirsdag 10.11.20. Vi ser at innholdet i møtet kan gjøres på et annet tidspunkt når situasjonen rundt smitte i vårt område er mer avklart.

Annonse:

Alle som er påmeldt til medlemsmøtet vil få tilsendt en sms om utsettelsen. Vi tar sikte å avholde medlemsmøtet etter nyttår. Alle som er påmeldt til møtet vil få en påminnelse om når møtet skal avholdes.

Alle andre oppfordrer vi til å følge med i lokale medier, på vår hjemmeside og på e-spost som sendes alle medlemmer.

Annonse fra Eliteserien: