Nå inviteres ODD-supporterne til å lære Gassnova å snakke norsk!

Karbonfangst og -lagring er en av de de aller viktigste teknologiene for å nå verdens klimamål. Nå vil Gassnova ha hjelp av Odds supportere og spillere for å gjøre det viktige miljøbudskapet forståelig og kjent for folk flest.

Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. FNs klimapanel beskriver karbonfangst, transport og lagring som ett av de viktigste tiltakene for at vi skal nå klimamålene i Paris-avtalen. Utfordringen er at det er så få som kjenner til denne trusselen og hvordan vi kan håndtere den.


Nå ønsker Gassnova hjelp av ODD-supporterne!
Kommunikasjonen rundt CCS er preget av forskerspråk og forkortelser. Det gjør det vanskelig å nå frem til vanlige folk med dette viktige miljøbudskapet. Gassnova inviterer derfor ODDs supportere og spillere til lunsj og gruppesamtaler for å tenke kreativt om hvordan budskapet kan kommuniseres enklere og mer effektivt.

Bli med på lunsj og gruppesamtaler
Gruppesamtalene arrangeres fra 7. til 9. august og 23. august fra kl. 12:30 – 14:00. To av ODD-spillerne blir med i hver av gruppesamtalene. Som deltaker får du lunsj signert fotballskjorte pluss to gratisbilletter til kamper.

Klikk her for å melde deg på

Annonse fra Eliteserien: