NORSK TOPPFOTBALL (NTF) TAR INITIATIV OVERFOR SPILLER- OG TRENERFORENINGEN

NTF har hatt møte med daglig ledere i Eliteserien og OBOS-ligaen i dag. Klubbene ble enige om at permitteringer for spillere og trenere diskuteres med spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen FØR det iverksettes.

Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt til første helg i mai. Det forutsettes fortsatt at begge serien gjennomføres som normalt. Klubbene er enige om at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars. Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å unngå smitte.

Toppfotballen er en viktig samfunnsaktør og er sitt ansvar bevisst. Hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

For oss i Odd gjelder fortsatt all stans av aktivitet på anlegget. Det betyr at all breddeidrett også er stoppet på ubestemt tid, og at administrasjonen kun er å nå på epost eller telefon.

Vi oppfordrer samtidig alle våre medlemmer, spillere, ansatte og publikum om å følge myndighetenes råd om å være minst mulig sammen med andre enn de man til daglig bor sammen med.

Ta godt vare på hverandre.

For mer informasjon:

  • Leif Øverland – administrerende direktør i NTF – 41 53 64 60
  • Erik Soler – sportssjef i NTF– 90 14 33 15
  • Cato Haug – styreleder i NTF – 48 06 49 60
Annonse fra Eliteserien: