ODDS BALLKLUBB ÅRSMØTE

Vi ønsker alle medlemmer av Odds Ballklubb velkommen til årsmøte 2020.

Odds Ballklubb avholder årsmøte tirsdag 25. februar 2020 kl. 18:00 på klubbhuset ved inngang 8 i vesttribunen på Skagerak Arena i Skien. 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 11. februar. Årsmøtepapirer legges ut på www.odd.no tirsdag 18. februar og kan hentes hos administrasjonen fra påfølgende dato.

Etter årsmøtet avholdes medlemsmøte. Alle klubbens medlemmer ønskes velkommen.

Med vennlig hilsen styret i Odds Ballklubb

Annonse fra Eliteserien: