Skilbred forlater Odd

Etter to og et halvt år i klubben forlater Skilbred rollen som spillerlogistikkansvarlig i Odd. Han fortsetter i rollen frem til 31. august.

Annonse:

Thomas Skilbred ble ansatt i april 2021 som klubbens nye spillerlogistikkansvarlig. På grunn av litt ulike faktorer søker han nå andre utfordringer, men innrømmer at det er vemodig å nå forlate klubben. 

"Først og fremt må jeg si at det vanskelig beskjed å måtte gi klubben etter 2 ½ helt fantastiske år med fantastiske kollegaer. Siden starten i April 2021 og frem til nå har klubben og kollegaene mine vokst til å bli som eneste stor familie og ikke minst blitt gode venner av meg. Det føles sentimentalt og skulle slutte jobbe så tett med (tidligere Tore Andersen), og nå Morten Rønningen, med å skulle videre bygge opp klubbens spillerlogstikk. Jeg føler samtidig at Odd som klubb er på langt bedre sted hva gjelder spillelogstikk i dag, enn hva den var for 2 ½ år siden. Vi har gått fra en klubb som i 2021 slet sportslig til en klubb som nå er oppe og igjen konkurrer med de beste i Eliteserien, der Odd hører hjemme. Samtidig har vi jobbet oss gjennom rød sone, en streng handlingsplan, og vi har hatt store utenlandssalg på spillere som har lykkes. Samtidig har også flere av våre beste gått for rekordsummer innenlands de siste vinduene", forteller Skilbred.

 

Like etter nyttår ble Skilbred far for første gang. Han innrømmer at pendlerlivet med en datter ikke har vært optimalt. 

"Samtidig er jeg nå i en situasjon i mitt eget privatliv som vanskeligere og vanskeligere lar seg kombinere med en pendlerjobb av denne typen. Jeg har blitt far på nyåret, noe som også gjør reiseavstanden blir mer utfordrende. Samtidig vil jeg påpeke at ingen i Odd noen gang har stilt krav til økt tilstedeværelse i Skien, men at jeg ser på det som utfordrende for mitt eget eierskap til jobben min i Skien."

 

"Jeg vil rette en stor stor takk til Tore Andersen (sportssjef på tidspunktet jeg startet) og ikke minst Morten Rønningen for den enorme læringskurven jeg har hatt. Det å gå fra agentsiden av bransjen til klubb har vært vanvittig lærerikt, og har gitt meg en innsikt i en annen del av fotballen mann som agent knapt visste eksisterte. Jeg har nå stor respekt for det arbeidet som utføres i forbindelse med spillerlogstikk i klubbene rundt om, og har virkelig forstått omfanget av dette arbeidet samtidig som jeg føler jeg har kunnet bidra positivt inn mot klubben med egen erfaring og kunnskap. Videre har jeg nå fullt fokus på kommende overgangsvindu for Odd, et overgangsvindu som blir et av de viktigste på mange år for klubbens del."

 

Sportssjef Morten Rønningen skryter av arbeidet Skilbred har lagt ned for Odd.

"Vi er veldig glade for jobben Thomas har gjort i Odd, og ønsker masse lykke til videre, til både Thomas og hans familie. Vi kommer nå til å søke etter en ny person i hans rolle, og en utlysning vil i nær fremtid bli lagt ut." 

Annonse fra Eliteserien: