Strategiprosess

Annonse:

«Odd er for tida i en strategiprosess. Et viktig element i dette arbeidet er hvordan klubben skal håndtere skillet/samspillet mellom bredde- og toppsatsingen. I dette ligger også en vurdering av klubbens framtidige forhold til jente- og damefotball. I denne prosessen ønsker Odd å ha kontakt og drøftinger med aktuelle samarbeidspartnere, samarbeidsklubber og NFF Telemark.

Når det gjelder damefotball, har Odd blant annet hatt møte med Urædd som er den ledende klubben på damesiden i Telemark. Partene hadde et konstruktivt møte og er enige om å fortsette samtaler for å se hva vi i fellesskap, og ev i samarbeid med andre klubber, kan gjøre for å styrke jente- og damefotballen i Telemark. Odd har stor respekt for den jobben Urædd har gjort på damesiden og en toppsatsing i Telemark må bygge videre på den kompetanse og de erfaringene som er bygget opp hos dem de siste årene.

Odd har også møtt Fossum. Fossum en klubb med lange tradisjoner innen jente og damefotball, og er en naboklubb av Odd i Skien.»

 

Annonse fra Eliteserien: