Uttalelse fra Odds Ballklubb om VM i Qatar 2022

Tromsø IL tok nylig initiativ til en norsk boikott av fotball-VM i Qatar i 2022. Flere klubber har i etterkant stilt seg bak dette initiativet og Odds Ballklubbs styre har nå vedtatt at også vår klubb ønsker å stille seg bak Tromsøs oppfordring.

Annonse:

Tromsø IL skriver i sin uttalelse: «Det har gjennom flere år vært rettet sterk kritikk mot FIFA og Qatar i forbindelse med VM i fotball i 2022. Det hele startet med en tildeling av mesterskapet som fra flere hold ble kalt korrupt, etterfulgt av rapporter om uverdige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasilitetene til VM. Ulike aktører har over mange år rapportert om svært mange dødsfall som relaterer seg til det kommende verdensmesterskapet. Systemet blir beskrevet som et moderne slaveri.»

Odds Ballklubb stiller seg bak denne beskrivelsen. Korrupsjon, slavelignende arbeidsforhold og systematiske brudd på menneskerettighetene er så langt unna fotballens idé og fotballens verdier som det går an å komme.

Tvert imot skal fotballen gi glede, trygghet og samhold på tvers av kjønn, hudfarge økonomiske ressurser og landegrenser.

Odds Ballklubb kjører denne våren i gang et bærekraftsprosjekt i samarbeid med private og offentlige virksomheter i Telemark. Et av bærekraftsmålene handler om anstendig arbeid, blant annet gjennom å beskytte arbeiderrettigheter og sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle. For Odd er det å støtte boikott av Qatar derfor en naturlig videreføring av vårt fokus på bærekraft.

Odds Ballklubb mener det er på sin plass med et svært tydelig budskap om at VM i Qatar er et brudd på fotballens verdier. Boikott er et sterkt virkemiddel, men ingenting tyder på at dialogen hittil har gitt resultater – og da må det sterkere virkemidler til fra norsk fotball.

Odds Ballklubb vil oppfordre Norges Fotballforbund til å gå inn for en boikott av fotball-VM 2022. Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar.

Vi ønsker også å gi honnør til Tromsø IL for deres viktige initiativ i denne saken.

Styret i Odds Ballklubb

01.03.2021

For ytterligere komentarer, kontakt styreleder i Odds Ballklubb Trond D. Haukvik på tlf: 913 26 775

Annonse fra Eliteserien: