Valgkomiteen er godt i gang

Klubbens medlemmer kan nå gi sine innspill til komiteens arbeid. Frem mot årsmøtet i 2022 skal en innstilling med mange kandidater til tillitsverv på plass.

Annonse:

På årsmøtet i 2022 skal følgende tillitsverv etter klubbens lover velges:

Hovedstyret:
Nestleder og tre styremedlemmer, alle for en valgperiode på to år.

Kontrollutvalget:
Ett medlem for en valgperiode på to år.

Styret i barne- og ungdomsavdelingen:
Leder og ett styremedlem, begge for en valgperiode på to år.

Merke- og medaljekomiteen:
Fire medlemmer, alle for en valgperiode på tre år.

Styret i Odds Ballklubb Eiendom AS:
Innstilling til styreleder og fire styremedlemmer, alle for en valgperiode på ett år.

Foreslå kandidater og gi innspill
Valgkomiteen ønsker å gi alle medlemmer i klubben mulighet til å gi innspill til det kommende arbeidet. Alle typer tips er nyttige i arbeidet, og sikrer at større deler av organisasjonen blir hørt når tillitsposisjonene skal bekles.

Komiteen ønsker gjerne tips både om kvaliteter og kunnskaper som kandidatene bør ha og tips til konkrete kandidater.

Alle som stiller til valg til tillitsverv i Odds Ballklubb må ha vært medlem i minst én måned før de velges. Du kan melde deg inn i Odds Ballklubb fra vår nettside odd.no/medlem.

Valgkomiteen
Nedenfor ser du hvem som sitter i valgkomiteen og deres kontaktinformasjon. Du kan sende dine innspill et av disse medlemmene.

NavnEpostadresseMobiltelefon
Erik R. Holmberg[email protected]91 87 13 13
Ola Larsen[email protected]90 78 26 92
Mona Christoffersen[email protected]90 06 47 76
Frode Johnsen[email protected]97 56 12 15


Valgkomiteen ønsker innspill så tidlig som mulig, gjerne innen 05. desember.

Annonse fra Eliteserien: