Valgkomiteen ønsker dine innspill

Odds Ballklubb avholder årsmøte 26. februar 2019 kl. 18:00 i klubbhuset på Skagerak Arena. Årsmøtet skal blant annet velge personer til ulike verv i klubben.

Valgkomiteen ønsker nå innspill fra klubbens medlemmer til kandidater til de ulike vervene. Valgkomiteens leder, Finn Tallakstad, tar imot innspill på telefon 915 18 053 eller epost [email protected]

Klubbens styre består av leder, nestleder og seks styremedlemmer. Det skal velges:

  • Styreleder
  • Fire medlemmer til styret

Barne- og ungdomsavdelingens styre består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Det skal velges:

  • Nestleder
  • To medlemmer til styret

Kontrollkomiteen består av to medlemmer og ett varamedlem. Det skal velges:

  • Ett medlem

Historiekomiteen består av fire medlemmer. Det skal velges:

  • Fire medlemmer

Merke- og medaljekomiteen består av fire medlemmer. Det skal velges:

  • Fire medlemmer

Fristen for å komme med innspill er satt til mandag 04. februar.

Annonse fra Eliteserien: