SkagerakArena_natt.jpg

Valgkomiteens arbeid er godt i gang

Klubbens medlemmer kan nå gi sine innspill til komiteens arbeid. Frem mot årsmøtet i 2023 skal en innstilling med mange kandidater til tillitsverv på plass.

Annonse:

På årsmøtet i 2023 skal følgende tillitsverv etter klubbens lover velges:

Hovedstyret: Nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem, alle for en valgperiode på to år.

Kontrollutvalget: Ett medlem og ett varamedlem, begge for en valgperiode på to år.

Styret i barne- og ungdomsavdelingen: Tre styremedlemmer, to for en valgperiode på to år og ett for en valgperiode på ett år.

Styret i Odds Ballklubb Eiendom AS: Innstilling til styreleder og fire styremedlemmer, alle for en valgperiode på ett år.

Foreslå kandidater og gi innspill

Valgkomiteen ønsker å gi alle medlemmer i klubben mulighet til å gi innspill til det kommende arbeidet. Alle typer tips er nyttige i arbeidet, og sikrer at større deler av organisasjonen blir hørt når tillitsposisjonene skal bekles.

Komiteen ønsker gjerne tips både om kvaliteter og kunnskaper som kandidatene bør ha og tips til konkrete kandidater.

Alle som stiller til valg til tillitsverv i Odds Ballklubb må ha vært medlem i minst én måned før de velges. Du kan melde deg inn i Odds Ballklubb fra vår nettside odd.no/medlem

Valgkomiteen

Nedenfor ser du hvem som sitter i valgkomiteen og deres kontaktinformasjon. Du kan sende dine innspill et av disse medlemmene.

NavnEpostadresseMobiltelefon
Erik R. Holmberg[email protected]91 87 13 13
Ola Larsen[email protected]90 78 26 92
Gro H. Johannessen[email protected]97 04 46 85
Frode Johnsen[email protected]97 56 12 15

 

Valgkomiteen ønsker innspill så tidlig som mulig, gjerne innen 30. november.

Annonse fra Eliteserien: