-Vi gleder oss til å støtte oppunder drømmene

Bli bedre kjent med vår nye toppspillerutvikler Jone Samuelsen og utviklingsleder Frode Telseth.

Annonse:

Frode Telseth er ansatt som klubbens nye utviklingsleder. Han er en A-lisensiert trener, kommer fra USN i Bø og har jobbet 21 år i akademia.

-De siste 15 årene har jeg i hovedsak utdannet fotballtrenere. I korte trekk så har forskning og undervisning på fotball og idrett, vært hovedessensen i jobben min.

I tillegg til Frode, så er Jone Samuelsen tilsett i klubben i en helt ny rolle, som toppspillerutvikler. Han er glad for å være tilbake i klubben han har et godt forhold til.

-Det er veldig spennende å komme inn fra en litt annen side. Det er veldig annerledes fra det jeg har drevet på med i 20 år. Heldigvis er det ikke så lenge siden jeg var her, så forhåpentligvis blir overgangen grei, sier mannen med 278 kamper for klubben.

Jone gleder seg til å jobbe som spillerutvikler for de største talentene i klubben.

-Denne jobben er først og fremst utrolig spennende. Det å skulle følge opp, skape gode rammer, veilede og hjelpe dem til best mulig utvikling før de tar steget videre. Jeg håper at jeg kan bidra med egne erfaringer inn mot dette arbeidet.

Hva som må til for at de største talentene skal ta steget opp, mener Frode handler om å tørre å gjøre feil.

-Det aller viktigste er at de største talentene våger å feile. Da er sjansen større for at de lykkes, hvis de blir fulgt godt opp. Med trenerne i utviklingsavdelingen og med vår nye ansettelse Jone, så skal vi være bedre rigget for å følge opp de største talentene. Men, jobben må de gjøre selv.

Jone har selv vært et stort talent og håper å videreføre egne erfaringer i sin nye jobb.

-En fotballkarriere består av både motgang og medgang. Jeg var selv et barne-talent og veldig god på mitt nivå lokalt. Jeg opplevde å komme på kretslaget, men merket at jeg ikke var den aller beste der. Da handler det om hvordan man takler dette og hele tiden utvikler seg videre for å bli bedre.  Jeg tror det er viktig at vi veileder og rettleder på en god måte i de ulike fasene. Forhåpentligvis, uansett hvilke situasjoner spillerne står i, så har jeg mulighet til å gjenspeile gjennom egne erfaringer.

Frode sin bakgrunn fra både bredden og innsynet i telemarksmodellen, er en av grunnene til at han er ansatt.

-Vi ønsker å styrke telemarksmodellen. Da må vi både klare å ivareta bredden i telemarksfotballen og samtidig jobbe enda skarpere med de største talentene. Vi må være godt organisert og ha gode trenere, både internt i Odd og i de største breddeklubb- miljøene som vi vet driver godt utviklingsarbeid. Det er en samarbeidsmodell og det samarbeidet må bli enda sterkere hvis vi skal klare å henge med i det rotteracet som er i eliteavdelingen i norsk toppfotball.

Begge gleder seg til å ta fatt på jobben og Jone forteller om en spesifikk drøm.

-Hvis vi skal være så heldige, langt frem i tid, kan vi være med på å gi et produkt som kanskje er litt ekstraordinært. Det hadde vært helt fantastisk og et drømmemål, sier Jone, noe Frode sier seg helt enig i.

-Det å se utvikling hos unge mennesker over tid, som drømmer om å spille fotball på høyest mulig nivå, er noe som trigger oss. Vi gleder oss til å støtte oppunder de drømmene. De som lykkes med å nå målene sine, tror jeg blir sterkt å være med på. 

Annonse fra Eliteserien: