Politiattest

Annonse:

Krav om politiattest i Odds Ballklubb

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Odds Ballklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn og foreldre som er med på turneringer som ledere.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

 

Slik søker du om politiattest:

1. Be om bekreftelse, helst pr. e-post, fra Odds Ballklubb v/Mats Tvedt. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i klubben du skal utføre.

2. Odd sender deg en signert bekreftelse.
Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3. Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no/
Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner
både som Kategori og Formål.
Bekreftelsen fra Odd skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4. Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til klubben.

5. Du skal vise din politiattest til Odd v/ Mats Tvedt.
Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Vi har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger vi får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Du kan lese mer om ordningen på:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 
og https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Annonse fra Eliteserien: