Gatelaget

Med støtte fra Fotballstiftelsen har Odds Ballklubb i samarbeid med Skien kommune et gatelag.

Annonse:

Fellesskap står sentralt i Odd, og vi vet at inkludering er nøkkelen til fellesskap. Det å være en del av et fellesskap betyr tillit, tilhørighet, vennskap og trivsel. I Odd ønsker vi å tilrettelegge for dette. 

Som en viktig samfunnsaktør har vi også et stort ansvar, og i vanskelige tider kan klubben være et viktig holdepunkt i menneskers liv.

Gatelaget i Odd er et lavtersketibud for rusavhengige i hele fylket. Et tilbud på dagtid, hvor målet er å tilby mestring og en aktivitetsarena med fokus på fysisk form, tilhørighet og hjelp til selvhjelp.

Å delta på gatelaget vil kunne utgjøre en forskjell i hverdagen. Gjennom lagspill og lagånd får man hjelp til å komme ut av passivitet, ensomhet og isolasjon. Dette for å bedre helsetilstanden til deltakerne både fysisk, psykisk og sosialt slik at man lettere håndterer hverdagen. 

Det skal gi økt selvtillit, mestringsevne og trygghet gjennom indre motivert aktivitet.

Gatelaget

  • 2 dager i uka (mandag og torsdag)

  • Oppmøte på Skagerak Arena ved inngang 8 (klubbhuset)

  • Frokost fra kl. 10.00

  • Alle deltakere får låne treningstøy og sko og garderobefasiliteter stilles til disposisjon

  • Trening på kunstgress/Stevnehallen kl. 12.00 - 13.00

 

Annonse fra Eliteserien: