Gatelaget

Odds Ballklubb har i samarbeid med Skien kommune startet et gatelag for mennesker med rusproblematikk.

Fellesskap står sentralt i Odd, og vi vet at inkludering er nøkkelen til fellesskap. Det å være en del av et fellesskap betyr tillit, tilhørighet, vennskap og trivsel. I Odd ønsker vi å tilrettelegge for dette. 

Som en viktig samfunnsaktør i Telemark har vi også et stort ansvar, og i vanskelige tider kan klubben være et viktig holdepunkt i menneskers liv.

Gatelaget i Odd er et lavtersketibud for rusavhengige i Telemark. Et tilbud på dagtid, hvor målet er å tilby god mestring og en aktivitetsarena med fokus på fysisk form, tilhørighet og hjelp til selvhjelp.

Utgjøre en forskjell i hverdagen, ut av passivitet, ensomhet og isolasjon gjennom lagspill og lagånd. Dette for å bedre helsetilstanden til deltakerne både fysisk, psykisk og sosialt for å lettere håndtere hverdagen. 

Det skal gi økt selvtillit, mestringsevne og trygghet gjennom indre motivert aktivitet.

Gatelaget

  • 2 dager i uka

  • Frokost fra 10.00

  • Oppmøte på Skagerak Arena til felles frokost

  • Alle får låne treningstøy, sko og garderobefasiliteter av Odd

  • Trening på kunstgress/Stevnehallen kl. 12.00 - 13.00

 

Annonse fra Eliteserien: