Odds styre

Odds styre er:

Annonse:

Styreleder: Bernt Ove Søvik

Nestleder: Svein Arne Rosland

Styremedlem: Mona Christoffersen

Styremedlem: Knut Helge Hagen

Styremedlem: Peter Preben Prebensen

Styremedlem: Kathrine Nakken

Styremedlem: Øystein Slemdal

Varamedlem til styret: Mette Sannerholt Andersen

Annonse fra Eliteserien: