Pelias – ordner opp !

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr hjelp på alle områder når det gjelder kontroll og bekjempelse av skadedyr. Vi har også en egen TryggMat avdeling som bistår næringsmiddelbedrifter med mattrygghet.

Pelias skal «fuglesikre» Skagerak Arena

Vårt samarbeide starter nå i høst og vi har fått gleden av å eliminere utfordringene med etterlatenskaper etter duer og måker på tribuene, på en trygg og sikker måte.

Odds Ballklubb ser frem til å ha setene på tribunen fritt for fugleskitt .

PELIAS gleder seg til samarbeidet med Odds Ballklubb og ser på dette som en av de mest verdifulle brikkene for ytterligere vekst og et godt samarbeide i Grenlandsområdet.

To av våre viktigste mål internt er: dyktig og rask utførelse, samt et godt samarbeide med våre kunder!» sier  Anne Merethe Kristiansen Storkundeansvarlig I Pelias.

Bilde
Kjersti og Line I Odd ser frem til å ha seter uten fugleskit .Det lover Rolv Tommy i Pelias å ordne opp med.

Kjersti Stordalen. Rolv Tommy Vikan og Line Refsdal.

Annonse fra Eliteserien: