Gatelagsfotball – Norges beste ettervern for mennesker med rusutfordringer?

Forskningsdagene 2019: En studie av gatelagsfotball viser svært gode resultater for deltakerne, mange av dem rekruttert rett fra gata. Bli med når resultatene blir presentert og diskutert på Skagerak Arena. Spillere og trenere fra Odds Ballklubb deltar.

Gatelaget i Odd er et lavtersketibud for rusavhengige i Telemark hvor målet er å tilby god mestring og en aktivitetsarena med fokus på fysisk form, tilhørighet og hjelp til selvhjelp.

Forskere fra USN har allierte seg med tre gatelagsspillere som med-forskere i en undersøkelse av gatelagsfotball. Odd fotball er ett av lagene som er studert. Forskningen løfter fram svært interessante resultater.

Dato: 24. september 2019  kl. 12.00 - 14.00

Sted: Skagerak Arena

Program

Prosjektleder for studien, seniorforsker og daglig leder av USNs Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap (SESAM), Lars U. Kobro vil holde et kort foredrag om gatelagsfotball som sosial innovasjon. Deretter går han i samtale med sentrale personer i Odd og Skien kommune om hvilke potensial som ligger i gatelagsfotball som ettervern for personer med rus-utfordringer.

Publikum får høre fra:

  • Einar Håndlykken, direktør i Odds Ballklubb
  • Hedda Bie, daglig leder i Fotballstiftelsen
  • Spillere fra gatelagsfotballen
  • Tarjei Skoftedalen, fotballtrener
  • Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
  • Morten Fevang, gatelagstrener og kommunal ruskonsulent, tidligere toppspiller
  • Kari Beth, Skien kommunes enhet for rus og psykisk helsearbeid
  • Dato: 24. september 2019

Enkel lunsj serveres i tidsrommet 11:30-12:00

For spørsmål vedrørende arrangementet, kontakt Lars Kobro:

Epost: [email protected]

Tlf: 909 42 561

Annonse fra Eliteserien: